Hoşgeldiniz !

Prof. Dr. Bektaş TEPE (YÖKSİS ID: 113484)

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Prof. Dr. Bektaş TEPE 1978 Sivas doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Sivas’da tamamladıktan sonra 1996 yılında Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü’nde lisans öğrenimine başladı. 2000 yılında, mezun olduktan sonra aynı bölümde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.

2002 yılında “Lamiaceae familyasına ait bazı bitki türlerinin antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması” başlıklı çalışma ile yüksek lisansını ve 2006 yılında “Rozmarinik asitin Satureja hortensis kallus kültürlerinde üretimi ve optimizasyonu” başlıklı çalışma ile doktorasını tamamladı. Dr. TEPE 2013 yılına kadar Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra, Eylül 2013’de Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne geçmiştir. 

Araştırıcı Kilis 7 Aralık Üniversitesi bünyesinde Rektör Yardımcılığı, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dekanlığı, İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (KİTAM) Müdürlüğü ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanlığı görevlerini yerine getirmiştir. Dr. TEPE halen aynı üniversitede İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü ve Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. 

Prof. Dr. TEPE’nin, uluslar arası atıf indeksleri tarafından taranan dergilerde yayınlanmış 88 makalesi bulunmaktadır. Scopus veritabanı kayıtlarına göre, makaleleri 3481 atıf almıştır (kendine yaptığı atıflar hariç) (h-indeks: 29). Bu makalelerinden dolayı Dr. TEPE, Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı (CÜBAP) ve TÜBİTAK tarafından pek çok kere uluslar arası bilimsel yayın teşviği ile ödüllendirilmiştir. 

Prof. Dr. TEPE, 2000 yılından bu yana çeşitli ulusal ve uluslar arası kuruluşlarca desteklenen çok sayıda projede yardımcı araştırıcı ve/veya proje yürütücüsü olarak görev almıştır. Ayrıca SCI tarafından taranan dergilere yayınlanması için gönderilen 350’den fazla makaleye hakemlik yapmıştır. Prof. Dr. TEPE "Turkish Journal of Agriculture and Forestry" ve "Turkish Journal of Biology” adlı dergilere makale editörlüğü yapmaktadır. Araştırmacı ayrıca "The Scientific World Journal” (SCI-Exp) adlı derginin Botanik bölüm editörlerindendir. Prof. Dr. TEPE, "Turkish Journal of Biology” adlı derginin Editörler Kurulu üyesidir.

Elsevier tarafından yapılan bir istatistiksel çalışmanın sonuçlarına göre Dr. TEPE, 2006-2010 yılları arasında kendi uzmanlık alanında (Bitki Biyoteknolojisi) bilimsel rekabet ve işbirliği dalında dünya sıralamasında ilk sırada yer almıştır. Araştırmacı ayrıca 2000-2011 yılları arasında hakem olarak sunduğu katkılardan dolayı American Chemical Society tarafından başarı ödülü ile ödüllendirilmiştir.

Thomson Reuters veritabanı tarafından yayınlanan rapora göre Prof. Dr. TEPE, dünya genelinde en çok atıf alan 3125 araştırmacı arasında yer alarak ülkemizi başarıyla temsil etmiş ve Türkiye’den yalnızca 9 kişinin bulunduğu ‘Bilim Oscarları’ olarak da bilinen ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’nde yer almıştır.

Prof. Dr. Bektaş TEPE evli ve iki çocuk babasıdır.

© Prof. Dr. Bektaş TEPE-2015