Editörlükler

- International Journal of Plant Based Pharmaceuticals: Baş Editör (2021-) (Link için tıklayınız)

- Journal of Chemical Research and Application: Editör Kurulu Üyesi (2018-) (Belge için tıklayınız)

- Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi: - Bilim Kurulu Üyesi (2017-)

- Turkish Journal of Biology: Editör Kurulu Üyesi, Makale Editörü (2016-)

- Turkish Journal of Agriculture and Forestry: - Makale Editörü (2015)

- The Scientific World Journal (Impact Factor: 1.524): Botanik Bölüm Editörü (2015-2017)

.

© Prof. Dr. Bektaş TEPE-2015