Üniversitemizde 2. Yönetim Çalıştayı Gerçekleştirildi (18.11.2015)

Üniversitemizde akademik ve idari birim yöneticileri ile bölüm başkanlarının katıldığı 2. Yönetim Çalıştayı gerçekleştirildi.

calistay 1

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi konferans salonunda düzenlenen çalıştay, iki oturumda gerçekleştirildi. Çalıştayın idari birim yöneticilerinin katıldığı ilk oturumu, Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Güvenç’in açılış konuşmasıyla başladı. Çalıştay, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Mehmet Şentürk’ün “Üniversitede Yenilikçi Düşüncenin Önemi” konulu sunumuyla devam etti.  Üniversitemizin akademik birimlerinde görev yapan fakülte ve yüksekokul sekreterleri ile daire başkanları kendi birimlerinde yaptıkları örnek bir uygulama, karşılaştıkları sorun ve çözüm önerileri konularında sunum yaptılar. Çalıştayın ilk oturumu Genel Sekreterimiz Necdet Bozgeyik’in bilgilendirme sunumu ile sona erdi.

calistay 4

Aynı gün öğleden sonra gerçekleştirilen çalıştayın ikinci oturumu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanımız Prof. Dr. H. Mustafa Paksoy’un “Bölüm Başkanlarının Görev, Yetki ve Sorunları” konulu sunumuyla başladı. Daha sonra ise akademik birimlerde görev yapan bölüm başkanları, bölümleriyle ilgili uyguladıkları örnek bir çalışmayı, karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini anlattılar. Çalıştay, Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Güvenç’in değerlendirme konuşmasıyla sona erdi.

Rektör Güvenç konuşmasında; “Üniversite olarak bu çalıştayı düzenlemekteki amacımız, üniversitemizde karşılaşılan sorunlara yönelik ortak akıl oluşturarak sorunları çözüme kavuşturmaktır. Burada bahsedilen tüm sorunlara en kısa sürede çözümler getirilecektir” dedi. Ülkelerin yayın sayılarına da değinen Güvenç, Türkiye’de üretilen makale sayısının bundan 10-15 yıl önce 11.000 iken günümüzde neredeyse 3 katı artış göstererek 37.000’lere ulaştığını belirtti ve akademisyenlere bölüm başına bir veya iki yayın yapmaları gerektiğini ifade etti.

calistay 3

Üniversitelerin bulundukları bölgenin sorunlarına karşı ilgili olmaları ve bu sorunlara çözüm önerileri getirmeleri gerekir diyen Güvenç, Yunus Emre’nin şu sözünü de vurguladı; “Doğru yürü yolun ile gafil olma bilgin ile”.

calistay 2

Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Güvenç, bu çalıştayın geleneksel hale getirilmesindeki amacın akademik ve idari birimler arasındaki koordinasyonun sağlanması ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi olduğunu da belirtti.  

Kaynak: Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü


© Prof. Dr. Bektaş TEPE-2015