İdari Görev Tecrübesi

İdari Görev Deneyimi

- Dekan V., İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2017-)

- Müdür V., Fen Bilimleri Enstitüsü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2017-)

- Bölüm Başkan V., Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2017-)

Rektör Yardımcısı, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2014-2017)

- Dekan V., Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, (2016)

- Müdür, İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi  (2015-2017)

- Bölüm Başkanı, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2016-2017)

- Dış İlişkiler Koordinatörü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2014-2017)

- Dekan Yardımcısı, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2014)

- Müdür, Sürekli Eğitim Merkezi, Cumhuriyet Üniversitesi (CÜSEM) (2012-2013)

- Bölüm Başkanı, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Cumhuriyet Üniversitesi (2012)

- Bölüm Başkan Yardımcısı, Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Cumhuriyet Üniversitesi (2008-2011)

Kurul/Yönetim Kurulu/Komisyon Başkanlıkları ve/veya Üyelikleri

- Yönetim Kurulu Üyesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Kurulu (2017-)

- Yönetim Kurulu Üyesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakülte Kurulu (2017-)

- Yönetim Kurulu Üyesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakülte Kurulu (2017-)

- Yönetim Kurulu Üyesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İlahiyat Fakülte Kurulu (2017-)

- Yönetim Kurulu Üyesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakülte Kurulu (2016-2017)

- Başkan, Eğitim Öğretim İşleri Daimi Komisyonu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2014-2017)

- Başkan, Yayın Kurulu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2015-2017)

- Başkan, AR-GE ve Projeler Komisyonu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2015-2017)

- Başkan, Öğrenci Toplulukları Üst Kurulu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2015-2017)

- Başkan, İç Kontrol Komisyonu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2015-2017)

- Başkan, Lisansüstü Eğitim İzleme Komisyonu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2015-2017)

- Başkan, Konukevi Denetleme Kurulu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2015-2017)

- Başkan, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2014-2017)

- Başkan, Bologna Eşgüdüm Komisyonu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2014-2017)

- Başkan, Müfredat İnceleme Komisyonu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2014-2017)

- Başkan, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Komisyonu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2014-2017)

- Başkan, Yapı İşleri Komisyonu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2014-2015)

- Başkan, Çevre Düzenleme ve Koruma Komisyonu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2014-2015)

- Başkan, Uluslar Arası Öğrenci Kabulü Daimi Komisyonu (2014-2017)

- Başkan, Kütüphane Komisyonu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2014-2015)

- Başkan, Staj Komisyonu, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2014)

- Üye, Yönetim Kurulu, Ziraat Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2016-2017)

- Üye, Son Soruşturma Kurulu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2016-2017)

- Üye, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2015 -2017)

- Üye, ÖYP ve Lisansüstü Eğitimi İzleme Komisyonu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2015 -2017)

- Üye, Fakülte Kurulu, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2014)

- Üye, Araştırma-Geliştirme Komisyonu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2014)

- Üye, Bologna Eşgüdüm Komisyonu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2013)

- Üye, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu, Cumhuriyet Üniversitesi (2012 - 2013)

- Üye, Yönetim Kurulu, Cumhuriyet Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (CUZEM) (2012)

- Üye, Fakülte Kurulu, Fen Fakültesi, Cumhuriyet Üniversitesi (2012)

- Üye, Enstitü Kurulu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Cumhuriyet Üniversitesi (2012)

© Prof. Dr. Bektaş TEPE-2015