Verdiği Dersler

LİSANS DERSLERİ

Güz Yarıyılı

- Moleküler Biyoloji ve Genetiğe Giriş-I

- Moleküler Biyoloji ve Genetiğe Giriş-I Laboratuvarı

- Biyoteknoloji-I

- Genel Biyoloji-I

- Temel Genetik-I

- Temel Genetik-I Laboratuvarı

- Klinik Genetik

- Moleküler Genetik-I

- Moleküler Genetik-I Laboratuvarı

- Biyoteknoloji

- Bitki Moleküler Biyolojisi

- Bitki Doku Kültürü

Bahar Yarıyılı

- Genel Biyoloji-II

- Temel Genetik-II

- Temel Genetik-II Laboratuvarı

- Moleküler Genetik-II

- Moleküler Genetik-II Laboratuvarı

- Genetik ve Biyoteknoloji

- Moleküler Biyoloji ve Genetiğe Giriş-II

- Moleküler Biyoloji ve Genetiğe Giriş-II Laboratuvarı

- Biyoteknoloji-II

- Enformatik ve Bilgisayar Programları

- Ökaryot Moleküler Genetiği

- Endüstriyel Biyoteknoloji

- Bilim Tarihi ve Etik

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

- Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

- Biyolojik Aktivite Gösteren Doğal Bileşenler

- Endüstriyel Farmasötik Biyoteknoloji ve Uygulama Alanları

- Bitki Hücre-Doku Kültürü Yöntem ve Uygulamaları

- Bitki Doku Kültürleri Yoluyla Sekonder Metabolit Üretimi

- Biyolojik Aktivite Gösteren Doğal Ürünler

- Alkaloitler

- Flavonoitler

DOKTORA DERSLERİ

- Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik

- Biyofarmasötikler: Biyokimya ve Biyoteknoloji

- Biyoteknolojide Mühendislik ve Üretim Uygulamaları

- Endüstriyel Farmasötik Biyoteknoloji ve Uygulama Alanları

- Oksidatif Stres Kaynaklı DNA Hasarı ve Tamir Mekanizmaları

© Prof. Dr. Bektaş TEPE-2015