Verdiği Dersler

LİSANS DERSLERİ

Güz Yarıyılı

- Moleküler Biyoloji ve Genetiğe Giriş-I (Cumhuriyet Üniversitesi)

- Moleküler Biyoloji ve Genetiğe Giriş-I Laboratuvarı (Cumhuriyet Üniversitesi)

- Biyoteknoloji-I (Cumhuriyet Üniversitesi)

- Genel Biyoloji-I (Kilis 7 Aralık Üniversitesi, güz)

- Temel Genetik-I (Kilis 7 Aralık Üniversitesi, güz)

- Temel Genetik-I Laboratuvarı (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

- Klinik Genetik (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

- Moleküler Genetik-I (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

- Moleküler Genetik-I Laboratuvarı (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

- Biyoteknoloji (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

- Bitki Moleküler Biyolojisi (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

- Bitki Doku Kültürü (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

Bahar Yarıyılı

- Genel Biyoloji-II (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

- Temel Genetik-II (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

- Temel Genetik-II Laboratuvarı (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

- Moleküler Genetik-II (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

- Moleküler Genetik-II Laboratuvarı (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

- Genetik ve Biyoteknoloji (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

- Moleküler Biyoloji ve Genetiğe Giriş-II (Cumhuriyet Üniversitesi)

- Moleküler Biyoloji ve Genetiğe Giriş-II Laboratuvarı (Cumhuriyet Üniversitesi)

- Biyoteknoloji-II (Cumhuriyet Üniversitesi)

- Enformatik ve Bilgisayar Programları (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

- Ökaryot Moleküler Genetiği (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

- Endüstriyel Biyoteknoloji

YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

- Biyolojik Aktivite Gösteren Doğal Bileşenler (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

- Endüstriyel Farmasötik Biyoteknoloji ve Uygulama Alanları (Kilis 7 Aralık Üniversitesi)

- Bitki Hücre-Doku Kültürü Yöntem ve Uygulamaları (Cumhuriyet Üniversitesi)

- Bitki Doku Kültürleri Yoluyla Sekonder Metabolit Üretimi (Cumhuriyet Üniversitesi)

- Biyolojik Aktivite Gösteren Doğal Ürünler (Cumhuriyet Üniversitesi)

- Alkaloitler (Cumhuriyet Üniversitesi)

- Flavonoitler (Cumhuriyet Üniversitesi)

DOKTORA DERSLERİ

- Biyofarmasötikler: Biyokimya ve Biyoteknoloji (Cumhuriyet Üniversitesi)

- Biyoteknolojide Mühendislik ve Üretim Uygulamaları (Cumhuriyet Üniversitesi)

- Endüstriyel Farmasötik Biyoteknoloji ve Uygulama Alanları (Cumhuriyet Üniversitesi)

- Oksidatif Stres Kaynaklı DNA Hasarı ve Tamir Mekanizmaları (Cumhuriyet Üniversitesi)

© Prof. Dr. Bektaş TEPE-2015