İletişim

Adres: Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, 

Mehmet Sanlı Mah. Dogan Güreş Paşa Bul. No:134 

79000-Merkez/KİLİS

e-posta: bektastepe@kilis.edu.tr

URL: http://www.bektastepe.net

© Prof. Dr. Bektaş TEPE-2015